در سال‌های اخیر، توسعه‌دهندگان چینی مجموعه‌ای از جاذبه‌های توریستی جدید را در برخی از مکان‌های بسیار مرتفع و بلند از سطح زمین ایجاد کرده‌اند. پل‌های شیشه‌ای، راه‌های باریک در دل صخره‌ها نمونه‌ای از صنعت جدید گرشگری چینی است./اعتماد ان لاین                              

..................... تاریخ انتشار:۰۵ آذر ۱۳۹۷ ......................
در سال‌های اخیر، توسعه‌دهندگان چینی مجموعه‌ای از جاذبه‌های توریستی جدید را در برخی از مکان‌های بسیار مرتفع و بلند از سطح زمین ایجاد کرده‌اند. پل‌های شیشه‌ای، راه‌های باریک در دل صخره‌ها نمونه‌ای از صنعت جدید گرشگری چینی است./اعتماد ان لاین

 

گردشگری با ترس و سرگیجه از ارتفاع

 

گردشگری با ترس و سرگیجه از ارتفاع

 

گردشگری با ترس و سرگیجه از ارتفاع

 

گردشگری با ترس و سرگیجه از ارتفاع

 

گردشگری با ترس و سرگیجه از ارتفاع

 

گردشگری با ترس و سرگیجه از ارتفاع

 

گردشگری با ترس و سرگیجه از ارتفاع

 

گردشگری با ترس و سرگیجه از ارتفاع

 

گردشگری با ترس و سرگیجه از ارتفاع

 

گردشگری با ترس و سرگیجه از ارتفاع

 

گردشگری با ترس و سرگیجه از ارتفاع

 

گردشگری با ترس و سرگیجه از ارتفاع

 

گردشگری با ترس و سرگیجه از ارتفاع

 

گردشگری با ترس و سرگیجه از ارتفاع

 

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)