سومین جشنواره کدو در پیاده راه فرهنگی کلانشهر رشت آغاز شد.ترویج الگوی غذای سالم و سنتی و ارتقاء سطح آگاهی عموم مردم درباره تغذیه سالم و اهمیت آن از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان شد. عکس: مجتبی محمدی

..................... تاریخ انتشار:۰۶ آذر ۱۳۹۷ ......................
سومین جشنواره کدو در پیاده راه فرهنگی کلانشهر رشت آغاز شد.ترویج الگوی غذای سالم و سنتی و ارتقاء سطح آگاهی عموم مردم درباره تغذیه سالم و اهمیت آن از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان شد.
عکس: مجتبی محمدی

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)