گیلان آینده: رییس جمهوری در آیین پایانی جایزه کتاب سال با اشاره به تلاش های آمریکا برای بی اثر جلوه دادن موفقیت های جمهوری اسلامی، گفت: اگر شما می خواهید ایران را به ۴۰ سال قبل برگردانید، این ارتجاع امکان ناپذیر است. ما به دوره سلطه آمریکا بر ایران برنخواهیم گذشت. رییس جمهوری عصر سه […]

..................... تاریخ انتشار:۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ......................

گیلان آینده: رییس جمهوری در آیین پایانی جایزه کتاب سال با اشاره به تلاش های آمریکا برای بی اثر جلوه دادن موفقیت های جمهوری اسلامی، گفت: اگر شما می خواهید ایران را به ۴۰ سال قبل برگردانید، این ارتجاع امکان ناپذیر است. ما به دوره سلطه آمریکا بر ایران برنخواهیم گذشت.

رییس جمهوری عصر سه شنبه در آیین پایانی جایزه کتاب سال که در تالار وحدت برگزار شد، افزود: ما به آن روزی که شما بر اقتصاد، فرهنگ، رادیو و تلویزیون، ارتش، نیروی انتظامی و گمرکات ما حکومت می کردید و فکر می کردید ایران ابزاری در اختیار شما است که بر او فرمانروایی کنید، باز نمی گردیم و آن دوران دیگر سپری شده است.
روحانی ادامه داد: اروپا، آمریکا، منطقه و ارتجاع عرب همه چیز دادند و ما را در حصر کامل قرار دادند و نتوانستند پیروز شوند، چون ایمان، اعتقاد و امید بود. تا روزی که چراغ امید، ایمان، روح بلند و قلب قوی هست، ظلمت نمی تواند ما را گمراه کند.
وی یادآور شد: فشار و مشکل وجود دارد، ما در زمان جنگ کشته، زخمی، مجروح و ویرانی داشتیم که این آثار طبیعی جنگ است؛ در زمان حصر و فشار اقتصادی ما بی مشکل نیستیم، الان در این جایزه کتاب شما خوب پیام را گرفتید که تحریم آمریکا علیه ایران چگونه است.
رییس جمهوری اضافه کرد: آمریکا می گوید من به ملت ایران، فرهنگ ایران و کشور ایران قصد سوء ندارم، پس چرا مانع حضور چهار نفر دانشمندی که می توانستند جایزه کتاب را از ایران بگیرند، شدند که آن چهار دانشمند نتوانند به تهران بیایند، پس مشخص است که در تحریم شما هستند.
وی گفت: تحریم شما در برابر علم است، در برابر دانشمندان و قلم است، شما می خواهید قلم را بشکنید، چرا نگذاشتید این چهار دانشمند به دعوت وزارت ارشاد ما پاسخ دهند و جایزه کتاب سالشان را دریافت کنند، آنها را تهدید کردید و گفتید که اگر ایران بروید و جایزه بگیرید و برگردید دیگر به شما ویزای ورود نمی دهیم. شما با چه کسی مبارزه می کنید؟ شما دارید با افکار و تمدن دنیای امروز مبارزه می کنید.
روحانی افزود: شما با ملت های منطقه ما در حال مبارزه هستید، شما با زبان سخیف و غیردیپلماتیک و غیرقابل قبول سخن می گویید. می گویید در عراق می مانیم تا مواظب ایران باشیم، در حالی تا حالا می گفتید در عراق می مانیم برای مبارزه با تروریسم و چقدر خوب شد که حرف دلتان را گفتید.
رییس جمهوری ادامه داد: این منطق شد؟ منطقی که هیچ عراقی و ایرانی آن ر ا نمی پذیرد و هیچ فرد در دنیا آن را نمی پذیرد. شما به صراحت می گویید ما رفتیم بخشی از خاک عراق را اشغال کردیم برای جاسوسی علیه کشور همسایه عراق، آیا این با هیچ منطقی در دنیا سازگار است؟
وی گفت: در افغانستان هم برای همین حضور دارید، شما حضورتان در این منطقه به این دلیل است که یا می خواهید مراقب قدرت ایران باشید یا مراقب قدرت روسیه یا چین باشید. به چه مناسبت هستید در حالی که شما ناوگان و نیروی دریایی دارید، بروید در دریاها مراقب باشید، شما که نیروی هوایی قدرتمند دارید چرا خاک کشورهای دیگر را اشغال می کنید؟ چرا دروغ می گویید؟ چرا سالها به مردم دروغ می گویید؟
روحانی با اشاره به اینکه ما امروز باید با کتاب و منطق مان به آنها جواب بدهیم، گفت: باید امروز انقلاب مان را با قلم و استدلال تضمین کنیم، فشار می بینیم، هر جنگی زخمی دارد. در جنگ اقتصادی هم زخمی داریم، اما شما پیروز این راه نخواهید شد، این ملت بزرگ ما برای آرمانش می ایستد.

**دوران انسداد گذشته است
با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی پیش از آنکه یک حرکت سیاسی باشد، انقلابی فرهنگی و اجتماعی است که با کتاب آغاز شد، گفت: امروز دوران انسداد گذشته و باید به سوالات با عقل، دانش، کتاب و گفت و گو پاسخ داد.
با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران انقلابی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است، گفت: انقلاب اسلامی از کتاب آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه امروز با برخی شبهات و سوالات مواجه هستیم، گفت: باید سوال و شبهه مردم را پاسخ دهیم، با امر و نهی سوال مردم پاسخ داده نمی شود.
روحانی با تاکید بر اینکه با فیلتر سوال و شبهه پاسخ داده نمی شود، اظهار داشت: دوران انسداد گذشته است و باید با عقل، دانش به سوالات پاسخ داد. باید با دلیل و برهان به بهترین شکل به سوالات پاسخ بدهیم.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: دوران انسداد گذشته است اگر هم نگذشته باشد در دنیای امروز ما نمی توان با آن مشکل ما را حل کرد. ما باید با عقل با دانش با کتاب با گفت و گو و بیان مسایل را حل کنیم.

**انقلاب اسلامی انقلابی فرهنگی بود
وی با بیان این که در ایام جشن های چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در جمع صاحب نظران، اهل قلم، نویسندگان و اصحاب فرهنگ هستیم، یادآور شد: انقلاب ما بی تردید قبل از سیاسی بودن یک انقلاب فرهنگی بود.
رییس جمهوری با تاکید بر این که این انقلاب یک انقلاب فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بود، تصریح کرد: این انقلاب، انقلابی بود که حتما از کتاب آغاز شد و اگر آغاز نهضت اسلامی را مشاهده کنیم با اعلامیه مراجع و علمای بزرگ و به ویژه امام راحل شروع شد. انقلاب، اعلامیه نوشتار کلام و انقلاب کتاب و فرهنگ بود.
روحانی افزود: با یک نوارکاست ما به جنگ تمام رسانه های قدرتمند شاه رفتیم. یک نوار کاست از سوی امام راحل(ره) که از نجف یا از پاریس ملتی را به حرکت در می آورد و من فکر نمی کنم رهبری در تاریخ نهضت ها و انقلاب ها تا این حد محبوب سراغ داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: ایشان با یک فرمان، یک مصاحبه و سخنرانی یا یک دعوت همه ملت را به خیابان می کشید. این چه قدرت عظیم و بزرگی بود که ۳۶ میلیون نفر را در ایران با یک سخن، یک اعلامیه، با یک فریاد و یک ندا به خیابان ها می کشید و مردم از رژیم تا دندان مسلح هیچ هراسی نداشتند.
رییس جمهوری با بیان این که رژیم پهلوی از لحاظ قدرت مادی و ظاهری با مردان انقلاب آن روز و ملت انقلابی از لحاظ قدرت مادی قابل مقایسه نبودند، تصریح کرد: همه قدرت های سیاسی دنیا تقریبا بدون استثنا پشت سر رژیم دیکتاتور گذشته بودند.
روحانی تاکید کرد: این ملت بدون سلاح و با دست خالی اما با روحی بلند و با امیدواری به پایان راه پیروزمند خود در برابر همه قدرت ها ایستادند و مقاومت کردند. آنچه که ملت ما را پیروز کرد پیروزی نور بر ظلمت بود.

**کتاب مسیر حرکت ما است
وی ادامه داد: آن وصفی که قرآن مجید درباره خود دارد، کتابی که با تابش نور ظلمت ها را کنار می زند و این وصف یک کتاب واقعی مفید در جامعه است. اگر هر کتابی ظلمتی را عقب راند و راهی نو را به ما نشان داد و مسیر را برای ما هموار کرد که چه این که در تاریکی راه رفتن هم با سرعت امکان پذیر نیست، هم امکان دقیق پذیر نیست و هم مواجه شدن و نشدن با مانع آن هم تقریبا امکان ناپذیر است چقدر راحت در ظلمت تله دشمن می تواند زندگی انسان را پایان دهد.
روحانی اضافه کرد: این نور است که راه و طریق واقعی را به ما نشان می دهد، خطرات را برای ما با بازگو می کند و بهترین مسیر را به ما نشان می دهد، مسیری کوتاه و بی خطر که این معنای کتاب است.
رییس جمهوری یادآور شد: نویسندگان، اندیشمندان و فرهیختگان در برابر همه مردم و همه آنهایی که از اندیشه و کتاب آنها استفاده می کنند، یک وام بزرگ بردوش همه در سایه آن افتخاری که برای جامعه می آفرینند، دارند.
روحانی گفت: آنچه امروز باید در این مقطع تاریخی از کتاب و نوشتن، فرهیختگان و اندیشه، بدانیم این است که از کتاب چیزی جز بازگویی اندیشه نیست، اندیشه ای که با کتابت جاودانه می شود. هرآنچه ما از تاریخ گذشته داریم و می توانیم ببینیم، اندیشه قرون گذشته، تاریخ قرون گذشته و مسیر و راه و تمدن آنها تقریبا منحصر به کتاب است. البته آثار دیگری هم هست. آثار تمدنی دیگری هست.
وی افزود: آنچه به زیبایی واقعیت را بازگو می کند نوشته اندیشمندان و صاحب نظران در گذشته است. شما می بینید شعرای بزرگ و نویسندگان بزرگ ما در علوم مختلف در طول تاریخ و هزاران سال در سراسر جهان آثارشان از طریق کتاب به ما منتقل شده است و ما از مسیر کتاب می توانیم ببینیم چه گفته اند و چگونه اندیشیده اند، تاریخ گذشته، راه گذشته و تمدن گذشته.
رییس جمهوری ادامه داد: امروز شما در سنگ نوشته هایی کتابت چندین هزاران سال قبل را به خوبی می بینید و می خوانید معنا می کند و از آن طریق به زمان هزاران سال پیش به راحتی متصل می شوید.

**جایزه کتاب سال
جایزه کتاب‌سال جمهوری اسلامی ایران همه ساله با هدف حمایت و تشویق مولفان، مترجمان و مصححان و ناشران سراسر کشور و ارتقای فرهنگ جامعه اسلامی، حفظ استقلال و هویت فرهنگی برگزار می‌شود.
طبق ضوابط دبیرخانه کتاب سال، آثار ارسالی به این رویداد باید حداکثر یک سال قبل، منتشر شده و جزء کتاب‌های کمک درسی و افست نباشند.
کتاب‌های داستان بزرگسال، نقد ادبی (تالیف)، مستندنگاری، شعر بزرگسال و کودک و نوجوان به دلیل همپوشانی با جایزه جلال آل‌احمد و جایزه شعر فجر در کتاب سال بررسی نمی‌شود.
آیین اختتامیه سی‌وششمین دوره جایزه کتاب‌سال جمهوری اسلامی ایران به منظور معرفی و تجلیل از برگزیدگان، هم اکنون با حضور دکتر «حسن روحانی» رئیس جمهوری، «سیدعباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از فرهنگوران، ادیبان، نویسندگان و استادان دانشگاه در تالار وحدت درحال برگزاری است.

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)